[ v i s s z a ]

JOBB OTTHON
(Népi szövegtöredékek)

Mi fehérlik ott a síkon távolban,
Talán az édesanyám kunyhója.
Messze jártam, másutt is volt jó dolgom,
Hej, de szívem csak azt mondja:
Jobb otthon! 

Késő ősszel száll a fecske messzire,
De tavasszal újra megjő fészkire.
Messze eljár hegyen- völgyön és síkon,
Hej, de mégis azt csevegi:
Jobb otthon! 

Elviszik a nyalka huszárt táborba,
Sok országot, világot lát jártában.
Nyer szerelmet, dicsőséget mindenhol,
Hej, de szíve csak azt súgja:
Jobb otthon!

[ v i s s z a ]