[ v i s s z a ]

HA AZ ISTEN ÚGY GONDOLNÁ

Zene: TransylMania • Szöveg: Benkô Levente


Ha az Isten úgy gondolná,

s holnapra meggazdagodnám,

lenne pénzem, mint a pelyva,

s az én népem nem búsulna.

Megadnám én adósságim,

lerónám a tartozásim,

csak azt nem adnám meg soha,

mire nincs világ aranya.


Egybehívnám nemzetségem,

belaknánk a fél vidéket,

s legfôképp, hogy együtt volnánk,

nem csak akkor, ha bú jô ránk.

Adnék nagynak és kicsinek,

fiatalnak és öregnek,

házára és jószágára,

pincéjére, kamrájára.


Adnék én a köz javára:

Jó deákra, tanodára,

templomra és bibliára.

tanítónak, faragónak,

papnak és a kurátornak,

írónak és könyvtárosnak

asztalosnak, kerekesnek

szabónak és kenyeresnek


kovácsnak és hegedűsnek

hívônek és hitetlennek,

koldusnak, komédiásnak,

cigánynak és páriának.

Ha valakit nem említék,

ne búsuljon, hiszen adnék.

neki is, én mindenkinek,

de csak mind a jó embernek.


Mikor evvel mind megvolnám,

ami maradt, megolvasnám,

s mennyit adtam vissza mentôl

az engem ért szerencsébôl.

//:Ott volnék én, akárcsak ma,

remélem, hogy nem hiába.://

 

[ v i s s z a ]